2014-10-14 - Av Henrik Sjöholm

Standardisering banar väg för nya Cat Bonds

Bristen på standardisering är ett hinder för vidgad användning av cat bonds. Det pågår ett arbete för att förenkla utgivningen och användningen, inte minst i utvecklingsekonomier, pådrivet av Världsbanken.

Ett vanligt problem med cat bonds, som såväl riskbärare och investerare har lyft, är bristen på standardisering när de ska ges ut. Det ökar den administrativa och legala bördan för riskbärare som vill initiera en cat bond och komplicerar investerares process då de granskar prospekt.

För det mesta är detta inte någon egentlig svårighet, men för nya sponsorer (de som initierar en cat bond), som regeringar i utvecklingsekonomier, så höjer det tröskeln för att ge ut cat bonds. Det innebär i sin tur att det tar längre tid för nya cat bonds att introduceras och mindre diversifieringsmöjligheter än vad som skulle kunna vara fallet.

Standardisering av regelverk för cat bonds kan bidra till en ökad användning, inte minst i utvecklingsekonomier.

Foto: Concrete Forms / CC-BY 2.0

Världsbanken har under lång tid engagerat sig i finansiella instrument för att hantera klimatrelaterade risker, bland annat ökad användning av cat bonds. För att hantera problemen med standardisering skapade man ett ramverk som kan användas av alla regeringar som vill använda sig av cat bonds, med en solid legal plattform och möjlighet att utnyttja banken för att arrangera uppsättningen av en cat bond.

Världsbankens program, MultiCat, sattes upp 2009 i nära samarbete med Mexikos regering, som också än så länge är den enda utgivaren av en cat bond byggd på ramverket. Detta kan verka nedslående, men har varit framgångsrikt i Mexiko så här långt och den mexikanska cat bonden, som täcker flera olika risker, förnyades då den första versionen löpte ut 2012.

Även om inga andra regeringar, till dags dato, har använt sig av plattformen, så har den blivit ett exempel som visar att ytterligare standardisering är möjlighet och har inspirerat en diskussion utvecklingen av cat bonds i mellanstorlek, något som skulle vara svårt att ge ut utan lägre transaktionskostnader. Inte minst för utvecklingsekonomier, skulle detta vara en viktig utveckling.

Som alltid känns det som att utvecklingen sker långsamt. Dock så pågår ansträngningar och vi kommer de kommande åren att se ett antal standarder för cat bonds av mellanstorlek. Det är goda nyheter för länder som verkligen behöver bättre försäkringsskydd för att finansiera återuppbyggnad och även för investerare som önskar större diversifieringsmöjligheter.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.