2016-12-08 - Av Martin Hedberg

Sammanfattning av 2016 års orkansäsong

Orkansäsongen 2016 var den mest aktiva sedan 2012, med en av de kostsammaste och dödligaste orkanerna på flera år. Men inga cat bonds utlöstes till följd av en orkan under säsongen.

Grafik över 2016 års orkansäsong

Grafik över 2016 års orkansäsong / Wikipedia / Public Domain 

Naturkatastrofer kommer i många olika former. Vi har jordbävningar, tsunami, översvämningar, jordskred, skogsbränder, hagelstormar, torka, höga vindhastigheter, och så vidare. Inom var och en av dessa kategorier finns olika typer av extremhändelser.

Ta till exempel hög vindstyrka. Från ett fysiskt perspektiv, så innebär vindstyrka i sig en destruktiv kraft. Men även exempelvis förändringar i vindens styrka och riktning är mycket viktiga faktorer när man överväger den destruktiva kraften. Ju mer byig vind, desto större blir påfrestningarna på infrastruktur, natur och mänskliga offer. För att inte nämna kombinationen vind och vatten, antingen i form av regn eller flodvågor som undergräver stabiliteten för infrastruktur och vegetation.

Vi kan också kategorisera händelser med höga vindar utifrån de förutsättningar som får luften att röra sig. Det kan vara ett intensivt lågtryck med fronter, katabatiska vindar, tornados eller orkaner. De senare kallas också tyfon eller cyklon, beroende var på jorden de inträffar.

Atlantorkaner innebär ett stort hot mot stora tätbefolkade områden, liksom mot infrastruktur och försäkrad egendom. Orkansäsongen i atlanten startar officiellt den 1 juni och slutar den 30 november, även om det finns orkaner utanför säsong också. Månaden med högst sannolikhet för orkaner är september.

Man kan prognosticera enstaka orkaner, deras styrka och rörelser upp till en vecka i förväg. Det finns också metoder för probabilistiska prognoser flera månader i förväg. Då talar vi om antalet orkaner och deras förväntade styrka, samt sannolikheten att de drar in över land eller ej. Vad vi inte kan säga flera månader i förväg är när i tiden de kommer att bildas eller om de kommer att drabba en specifik plats.

På Entropics analyserar vi prognoser av framträdande institutioner inom prognostisering av orkaner  i hela världen. Ett särskilt kännetecken för 2016 var övergången från El Niño till La Niña i Stilla havet och högre yttemperaturer än normalt i Atlanten. Baserat på denna analys förutspådde vi att antalet namngivna stormar, orkaner och svåra orkaner samt den ackumulerade cyklonenergin (Accumulated Cyclone Energy (ACE) skulle vara högre än normalt.

Medelvärdet för stormar 1981-2010 och ACE 1951-2000, vilket representerar ett normalt år presenteras nedan inom parentes. Vår prognos, utfärdad i maj 2016, var:

  • Namngivna stormar: 13,9 (12,1)
  • Orkaner: 7,9 (6,4)
  • Svåra orkaner: 3,3 (2,7)
  • ACE: 113 (93)

Så vad blev utfallet av orkansäsongen 2016? Det förekom 15 namngivna stormar, av vilka 7 utvecklades till orkaner. Av dessa blev 3 svåra orkaner (3+ på Saffir-Simpsons orkanskala). Den ackumulerade cyklonenergin (ACE) nådde 132 enheter, vilket är det högsta värdet sedan 2012.

Några iakttagelser från säsongen

Överlag var orkansäsongen 2016 den mest aktiva sedan 2012. Den inleddes tidigt innan säsongen då Alex bildades i mitten av januari. Detta är ganska ovanligt, och den senaste gången vi såg en atlantorkan i januari var 1995. I september blev orkanen Hermine den första orkanen på 11 år att dra in över land i Florida.

En andra orkan hotade dra in över Florida då orkanen Matthew följde kustbandet innan den slutligen drog in över land i South Carolina som en kategori 1-orkan. Matthew blev den dödligaste atlantorkanen sedan 2005, med över 1600 uppgivna dödsfall. De flesta offren drabbades i Haiti. Förödelsen orsakades delvis därför att Matthew drog in över Haiti som en kategori 5-orkan med höga vindhastigheter och översvämningar som uppstod på avskogade sluttningar, och delvis därför att infrastruktur, telekommunikationer och sociala strukturer i Haiti inte återuppbyggts efter jordbävningen 2010.

Matthew orsakade skador som uppskattats till mer än 10,5 miljarder dollar, vilket gör det till den kostsammaste orkanen sedan Sandy 2012. Inga cat bonds utlöstes dock av dessa händelser, även om marknadsvärden föll något inför orkanens ankomst, och återhämtade sig veckan därefter.

Den sista stormen under den officiella orkansäsongen 2016 var den tropiska stormen Otto, med ett ganska ovanligt förlopp, då den korsade över till Stilla havet den 25 november.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Se alla inlägg från Martin.