2016-02-15 - Av Henrik Sjöholm

Pengar från MultiCat stärker Mexikos återuppbyggnad efter Patricia

Att förlora pengar i en investering kommer alltid att vara en trist upplevelse. Men orsaken till förlusten påverkar definitivt upplevelsen. Obligationen MultiCat Mexico Class C är ett bra exempel, då resurser nu frigörs för återuppbyggnad i Mexiko efter orkanen Patricia.

Även om Patricia var den starkaste orkan som någonsin uppmätts och faktiskt den starkaste någonsin som träffade Mexiko, så beskrevs skadorna som ”små” eller ”inte betydande”. Likväl, så kan ”små skador” från en orkan vara ganska allvarliga.

På förhand beskrivs den möjliga effekten av Patricia som ”katastrofal” av Mexikos regering. Sett i det ljuset, så var skadorna begränsade, om än betydande.

  • Mer än 10 000 hem förstördes eller skadades. Flera små byar jämnades helt med marken.
  • Omkring 100 000 tunnland jordbruksmark (papaya, banan och kokbanan) skadades. Mer än en tredjedel (37 000 tunnland) förstördes fullständigt.
  • Jordskred och erosion från översvämningar orsakade skador på infrastruktur och stränder.
  • Sex människor dog som en följd av orkanen.

Totalt uppskattas skadorna till 325 miljoner dollar.

 

Förstörd papayaodling vid Michoacàns kust

Papayaodling som förstördes av orkanen Patricia vid Michoacàns kust © Armando Solis/Pacific Press/Alamy Live News

Det finns flera skäl till varför en stor katastrof kunde undvikas:

  • Patricia träffade land mellan två befolkningscentrum: Manzanillo och Puerto Vallarta. Om orkanen rört sig lite åt öster eller väster, så hade påverkan varit många gånger större.
  • Patricia slog inte bara rekord som den kraftfullaste orkanen med det näst lägsta lufttryck som uppmätts, utan också för att vara den kategori 5-orkan som avtagit snabbast. De sista fem timmarna innan Patricia gick in över land, så ökade det centrala lufttrycket med 54 hPa.
  • Mexiko har fått mycket beröm för sina katastrofförberedelser, med varningssystem, evakueringsplaner och planer för undsättning, som återigen visade sig vara pålitliga.

Efter orkanen har flera återuppbyggnadsprogram satts igång och pengar har sats av för undsättning. En intressant aspekt är att återuppbyggnadskommittéerna som tillsats i flera områden kommer att ha likvärdig representation av män och kvinnor, så att hänsyn tas till kvinnors perspektiv på återuppbyggnad.

Rapporter från programmet i Armeria i delstaten Colima visar på en eftertänksam process som lägger in förbättringar i återuppbyggnaden. Alla pengar från regeringen går direkt, utan mellanhänder. Pengar riktas speciellt till yngre jordbrukare och för att öka produktiviteten i jordbrukssektorn samtidigt som man återställer kapaciteten. Ekonomiskt stöd till jordbrukare och fiskare syftar att återföra dem till produktivt arbete så snart som möjligt.

En ny vågbrytare byggs för att förbättra skyddet mot framtida orkaner. Eftersom turism är en viktig näring i regionen, så målar man om hus, städar stränder och installerar ny belysning. Då flera stränder redan återställts inbjuder staden nu människor att återvända och göra stränderna levande igen.

För oss som förvaltare av SEF Entropics Cat Bond Fund, så är det positiva rapporter. Arbetet i Mexiko visar hur cat bonds fungerar när de är som bäst, inte bara genom att tillföra försäkringsskydd, utan som en del i ett sammanhållet system för katastrofskydd, där regeringar och privata företag gör risköverföring till en del i ett större system med förebyggande insatser.

Givetvis, är det trist också för oss att fondens värde minskar därför att en cat bond löser ut. Det är därför som vi kontrollerar risken genom att diversifiera vår portfölj. Men dessa händelser kommer, förr eller senare, att inträffa och då det inträffar är det viktigt att pengarna används på rätt sätt.

Källor:

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.