2015-04-28 - Av Henrik Sjöholm

MetroCat försäkrar New Yorks tunnelbana

MetroCat är en försäkringslösning med cat bonds för att försäkra New Yorks tunnelbana mot skador orsakade av stormfloder.

När orkanen Sandy slog till mot nordöstra USA den 28 oktober orsakade den enorm förstörelse, med 53 dödsoffer och skador som uppskattades till 32 miljarder dollar. Bara i New York uppskattades skadorna till 18 miljarder. Stormfloden som följde reste sig mer än fyra meter över medellågvattennivån.

MetroCat Re försäkrar New Yorks tunnelbana med hjälp av cat bonds.

Foto: MTA

En av de mer dramatiska följderna var att New Yorks tunnelbana översvämmades, med följd att den helt stängdes i flera dagar. Skadorna uppgick till 5 miljarder dollar.

En slutsats av översvämningen var att man behövde investera i förbättrad motståndsförmåga för tunnelbanesystemet, däribland nya pumpar, vattentätning av tunnlar och att ersätta barriärer av plywood och sandsäckar med metall och plast. Klimatförändringar innebär ytterligare utmaningar, med behov av omfattande investeringar för att hantera framtida hot.

Effekten påverkade också i grunden de försäkringar man använt för att täcka skador på tunnelbanan. De förödande ekonomiska effekterna hade gjort det mer eller mindre omöjligt att teckna heltäckande och ekonomiskt överkomliga försäkringar på den ordinarie försäkringsmarknaden. New York Metropolitan Transportation Authority (MTA) vände sig därför till kapitalmarknaden genom att de ut den första cat bonden som utformats för att täcka skador på tunnelbanan som en följd av extrema väderhändelser.

Cat bonden Metro Cat Re 2013-1 tillhandahåller försäkringsskydd vid stormfloder för MTA (genom dotterbolaget First Mutual Transportation Assurance Co). Denna cat bond har en parametrisk utlösningsmekanism, baserat på stormfloder från namngivna stormar. Den utlöses om stormfloden överskrider 2,6 meter i zon A (The Battery, Sandy Hook och Rockaway Inlet) eller 4,7 meter i zon B (East Creek och Kings Point). Om det sker, så frigörs hela försäkringskapitalet, vilket alltså innebär att det inte finns en skala med stigande utbetalningar beroende på flodnivån. Den parametriska utlösaren innebär att kapital kan frigöras ganska fort efter en storm och därmed vara tillgängligt för återuppbyggnad.

MetroCat visade sig vara attraktiv för investerare. Inledningsvis var avsikten att ta in 125 miljoner dollar i försäkringskapital, med en indikativ kupong på 5 till 5,5 %. Det skedde dock en uppskalning till 200 miljoner dollar och under transaktionen, så föll kupongen till 4,5 %.

MetroCat illustrerar inte bara att cat bonds är attraktiva för aktörer som söker kostnadseffektivt försäkringsskydd, utan också att dessa är intressanta för investerare som söker diversifieringsmöjligheter. Den visar också att parametriska utlösningsmekanismer kan vara en intressant möjlighet när möjliga faktiska skador kan vara svåra att bedöma och det är viktigt att utbetalning kan ske snabbt då en katastrof inträffar.

Entropics har, då denna bloggpost skrivs, MetroCat i sin portfölj.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.