2015-01-02 - Av Henrik Sjöholm

Infografik: Cat Bonds 2014

2014 var ett starkt år för cat bonds. Marknadsvolymen överträffade för första gången 25 miljarder dollar efter en stark avslutning med mer än 1,5 miljarder dollar i nya emissioner under december.

Flera nya sponsorer har kommit till marknaden och under våren 2015 väntas en fortsatt hög aktivitet både på första- och andrahandsmarknaden, bland annat då cat bonds omfattande ungefär 5 miljarder dollar förfaller. Entropics har sammanfattat året i en infografik, som både beskriver marknaden och några omvärldshändelser som kommer att fortsätta att påverka marknadsutvecklingen. Grafiken finns även som pdf.

infografik cat bonds 2014

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.