2016-03-11 - Av Henrik Sjöholm

Femårsdagen av jordbävningen i Tōhoku

Idag, den 11 mars, är det den femte årsdagen av jordbävningen i Tōhoku, den värsta katastrof sedan andra världskriget som drabbat japan. Jordbävningen var en av de kraftfullaste som någonsin uppmätts, med en magnitud på 9,0. Följderna var hisnande:

  • Tsunamivågor upp till 40,5 meter höga utlöstes.
  • Japans huvudö, Honshu, flyttades 2,4 meter österut.
  • Jordens axel förflyttades, uppskattningsvis mellan 10 och 25 centimeter.
  • Dygnets längd förkortades med ungefär en mikrosekund.
jordbävningen i Tohoku hade sitt epicenter 70 km utanför halvön Oshika.

Jordbävningen i Tōhoku uppmättes till magnitud 9,0 och inträffade ca 70 km utan för halvön Oshika kl. 5:46 (UTC) den 11 mars 2011.

De mest förödande mänskliga och ekonomiska förlusterna orsakades av tsunamivågorna. Den officiella dödssiffran var, den 10 april 2015, 15 891 människor, med mer än 2 500 fortsatt saknade. Omkring 90 % av dödsfallen kom från drunkning.

Tsunamin stod också för de huvudsakliga skadorna på byggnader, egendom och infrastruktur. 45 700 byggnader förstördes och 144 300 byggnader skadades. Omkring 230 000 bilar och lastbilar skadades eller förstördes. Världsbanken bedömde 2011 att skadorna kunde uppgå till 235 miljarder dollar, vilket gör omfattningen jämförbar med kostnaden för en stor jordbävning i Kalifornien.

Fem år efter katastrofen, så pågår återuppbyggnaden och den japanska regeringen att den huvudsakliga återuppbyggnaden ska vara klar i tid till sommarolympiaden i Japan 2020.

"MIrakelpinjen" var det enda kvarvarande trädet i en skog som utsattes för tsunamin efter jordbävningen i Tōhoku

”Mirakelpinjen” var det enda kvarvarande trädet i en skog på 70 000 träd som jämnades med marken då tsunamin träffade Rikuzentakata. Mer än 1000 människor i staden med 23 000 invånare dog och 1300 saknas fortfarande. Pinjen dog senare som en följd av att rötterna utsatts för saltvatten, men bevaras som ett minne genom att järnrör satts in i stammen. Foto: Sakori / CC-BY-3.0

Kärnkraftskatastrofen i Fukushima

På lång sikt, är det sannolikt den följande kärnkraftskatastrofen i Fukushima som blir det bestående minnet, med följder som påverkar i generationer. Även om kärnkraftverket stängdes ned i samband med jordbävningen, så slog den efterföljande tsunamin ut kopplingsstationer och reservgeneratorer, och kylningen av reaktorn upphörde. Följden blev härdsmältor i tre reaktorer samt explosioner som sprängde bort taken på dem, vilket innebar stora utsläpp av radioaktivt material till luft och vatten. Den radioaktiva läckan till grundvatten och Stilla havet pågår än.

Mer än 160 000 människor evakuerades i prefekturen Fukushima och nästan 100 000 människor har fortfarande inte kunnat återvända. Avvecklingen av kraftverket kan ta upp till 30-40 år och många områden kommer inte att vara beboeliga på mycket länge.

Muteki cat bond

Jordbävningen i Tōhoku utlöste en cat bond, Muteki Ltd. Om jordbävningens epicentrum hade varit närmare Tokyo, så hade sannolikt ytterligare cat bonds utlösts. Likväl visade händelsen på den snabba hanteringen av cat bonds jämfört med många andra insatser. Huvudmannen bakom Muteki, den nationella ömsesidiga försäkringsfederationen för jordbrukskooperativ, Zenkyoren, anmälde händelsen den 4 april. 37 dagar senare, den 7 maj, förklarades Muteki vara utlöst av beräkningsföretaget AIR Worldwide. Därmed frigjordes medel som innebar att Zenkyoren kunder ersätta sina medlemmar (jordbrukare) för kostnader i samband med katastrofen.

Självfallet påverkade händelsen hela marknaden för cat bonds. Det mest använda indexet, Swiss Re Cat Bond Total Return, föll nästan 4 % på en månad, vilket är en av de största fallen man sett på cat bond-marknaden. Fem månader senare, i mitten av septemb er, hade dock marknaden återhämtat sig, vilket visar på marknadens motståndskraft.

Ytterligare läsning

Google har en rörande kartsida ”Memories for the Future” som visar bilder före och efter katastrofen samt återuppyggnaden av regionen.

Wikipedia skriver utförligt om jordbävningen i Tōhoku.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.