2015-06-08 - Av Robert Lindblom

Är Entropics en kapitalförvaltare som alla andra?

Vad skiljer Entropics från andra? Vi är Nordens första förvaltare specialiserad på cat bonds, arbetar med ansvarsfulla investeringar och är oberoende av andra aktörer.

Som första kapitalförvaltare i Norden specialiserad på förvaltning av cat bonds har vi fått många tillfällen att presentera tillgångsslaget som sådant och att fördjupa oss i detaljer kring cat bondinvesteringar. Att förstå tillgångsslaget är dock bara en faktor då man överväger en investering i cat bonds. På senare tid har tänkbara andelsägare bett mig beskriva de specifika fördelarna med Entropics. Jag har svarat genom att beskriva oss med fem punkter:

1Vårt förvaltningsteams kunskap och erfarenhet. Entropics är från början specialiserat på försäkringrelaterade instrument (som cat bonds). Utöver solid kompetens inom underwriting och försäkringsmatematik, så har teamet erfarenhet från hedgefonder, ledning av finansiella företag, meteorologi, hållbarhet och kommunikation.

2Vår prioritering av ansvarsfulla investeringar. Entropics investerar bara i cat bonds som vi anser gör nytta för samhället och är, så vitt jag vet, den första cat bondförvaltaren som utvecklar en policy för ansvarsfulla investeringar specifikt för cat bonds. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI.

3Norden är vår hemmaplan. Entropics Nordens enda kapitalförvaltare med inriktning på cat bonds, fast förankrade i svensk affärskultur och dess värderingar.

4Vi är en oberoende förvaltare. Entropics ägs helt och hållet av sina åtta partners, vilka alla arbetar hel- eller deltid med företaget. Därmed är vi en oberoende kapitalförvaltare, utan band till utgivare, banker och mäklare.

5Vi har förbundit oss till transparens. Entropics har fått flera erkännanden för sin transparens kring portföljförvaltningen, rapporteringen och företagets verksamet.

I större eller mindre utsträckning gäller naturligtvis alla dessa punkter många av våra konkurrenter. Varje förvaltare kommer naturligtvis att understryka förvaltningsteamets kompetens. Få bolag kan emellertid visa samma grad av oberoende, tonvikt av ansvarsfulla investeringar och transparens som Entropics kan. Och idag finns det ingen annan förvaltare som verkar från en nordisk bas.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.