2015-06-11 - Av Martin Hedberg

El Niño dämpar risken för orkaner på Atlanten

Den officiella orkansäsongen på Atlanten pågår 1 juni till 30 november. Men årets säsong tjuvstartade med ”Ana” redan den 8 maj. Ana var dessutom den näst tidigaste orkanen som någonsin gjort ”landfall”, dvs dragit in över land, över Nordamerika.

Men trots detta så ser det ut att bli färre orkaner på Atlanten i år än en genomsnittligt säsong. Detta enligt NOAA. NOAA:s prognoser talar om 70% sannolikhet för att orkanaktiviteten blir lägre än normalt, 20% för att den blir normal och endast 10% att den blir över normal. Detta avseende Norra Atlanten, Karibien och Mexikanska gulfen. Detta är i linje med slutsatserna från många andra väderinstitut.

Samtliga orkanbanor på Atlanten 1851-2012. Källa Wikipedia.

Samtliga orkanbanor på Atlanten 1851-2012. Källa Wikipedia.

Den huvudsakliga anledningen till detta är den pågående El Niño (läs mer i en tidigare artikel) som indirekt motverkar en del faktorer som är gynnsamma för bildandet av orkaner på Atlanten. El Niño förväntas förstärkas något och pågå under hela orkansäsongen.

Trots att El Niño främst är ett fenomen som rör havsvattentemperaturer i Stilla Havet så påverkar den lufttrycksfördelning, jetvindar och luftmassor över stora delar av världen. Över Atlanten så skapar den kraftigare västliga vindar, en ökad vindskjuvning (olika vindhastighet och -riktning på olika höjder) samt subsidens (sjunkande luft). Detta motverkar bildandet av tropiska orkaner.

Men El Niño tar inte bort grunden för tropiska orkaner, ett lager med varmt havsvatten tillräckligt långt norrut eller söderut relativt ekvatorn. Det gör att man trots allt räknar med viss stormaktivitet. Prognosen från NOAA ser ut som följer (normala värden inom parentes):

  • 6-11 namngivna stormar (12)
  • 3-6 Orkaner (6)
  • 0-2 Stora Orkaner (3)
  • 40-85% av Ackumulerad Cyklonenergi (ACE, Accumulated Cyclone Energy)

Men det skall påpekas att det inte är det totala antalet orkaner som utgör risken, utan hur många som gör ”landfall”. Ett tydligt exempel på att man inte bör förutsätta noll aktivitet är situationen 1992 då det bara var sju namngivna stormar. Den första var dock ”Andrew”, en kategori-5 orkan som ödelade södra Florida.

Samtidigt som flera institut väntar minskad orkanaktivitet på Atlanten så visar prognoserna på ökad sannolikhet för tropiska orkaner på Stilla Havet. Även detta med kopplingar till El Niño.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om det inte summeras till noll så har vi en situation där det storskaliga väderfenomenet El Niño har flyttat risker för tropiska orkaner från Atlanten till Stilla havet.

Källor:
NOAA: http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/outlooks/hurricane.shtml
Grafik från Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_hurricane_season

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Se alla inlägg från Martin.