2015-05-21 - Av Martin Hedberg

El Niño är här

El Niño - Southern Oscillation (ENSO) är ett globalt vädersystem som har stor inverkan på vädret över hela jorden, vilket också påverkar förekomsten av cykloner i Atlanten och Stilla Havet. Med förhållandevis stor sannolikhet är vi på väg in i en varaktig El Niño-situation.

Det finns globala vädersystem som har stor och varaktig inverkan på lokalt väder över hela jorden. Ett sådant system är ENSO vilket står för ”El Niño – Southern Oscillation”. Det skapar vädermässiga kopplingar mellan kontinenter och genererar torka, skyfall, bra och dåligt fiske, stormar, bränder, jordskred och missväxt. Växlingarna kan delas in i underkategorier och de tre huvudsituationerna är La Niña, El Niño eller en situation som är neutral.

Namnet La Niña kommer ursprungligen från spanskan och betyder ”flickan”. Under La Niña så är havsvattnet kring ekvatorn i östra delen av Stilla Havet ca 3-5 grader kallare än normalt. Det medför att näringsrikt vatten strömmar upp utanför Sydamerikas kust vilket skapar förutsättningar för rikligt fiske i östra Still havet. Under La Niña är det färre tropiska cykloner över Stilla Havet, men/och de som bildas pressas västerut och ökar sannolikheten för ”landfall” i Kina, Filippinerna och Indonesien. Över Atlanten blir de tropiska cyklonerna kraftigare.

Grafik över havsströmmar som skapar El Niño

El Niño uppstår när vindar och havsströmmar samverkar så att det blir varmare i östra delen av Stilla havet kring ekvatorn. Grafik från NOAA

El Niño betyder ”pojken” och är den varma fasen av ENSO. Kring juletid varje år brukar det uppstå en varm havsström utanför Peru och Ecuador. Den kallas El Niño och brukar vara ett par veckor eller någon månad. Men vart 3-7 år skapas förutsättningar för en positiv återkoppling av El Niño då den förstärker sig själv. Den storskaliga lufttrycksfördelningen över Stilla havet ändras vilket i sin tur försvagar passadvindarna som till slut byter riktning. Detta påverkar i sin tur havsströmmarna och ännu mer varmt vatten samlas utanför Sydamerikas kust. Detta förstärker i sin tur El Niño. Dessa kraftiga El Niño varar vanligen i 12-18 månader. De påverkar inte bara vädret utan även ekosystem samt förekomsten av extremväder vilket i sin tur påverkar samhällen och ekonomier i länder runt Stilla Havet. Under El Niño så stiger även jordens globala temperatur.

I väster skapas långvariga högtryck vilket gör att sydöstra Asien och Australien drabbas av torka och ofta omfattande skogsbränder. Över centrala och östra Stilla Havet skapas istället lågtryck med fuktig luft. Det gör att många områden i Central- och Sydamerika får rikligt med nederbörd vilket kan skapa bra skördar, men också skyfall och jordskred. Även fiskenäringen påverkas. Det varma vattnet utanför Sydamerikas kust är näringsfattigt och medför sämre fiskefångster.
Även om ENSO främst är ett fenomen på Stilla havet så påverkar det vädret runt hela jorden. På Atlanten tenderar cyklonerna att blir färre medan det över östra Stilla havet å andra sidan blir fler och kraftigare tropiska cykloner.

Vädersystemet ENSO varierar mellan El Niño och La Niña

Växlingar mellan La Nina (blått) och El Nino (rött). Grafik från NOAA

Nu är förutsättningarna är uppfyllda för El Niño. Australian Bureau of Meteorology skriver:

El Niño – Southern Oscillation (ENSO) indicators have shown a steady trend towards El Niño levels since the start of the year. Sea surface temperatures in the tropical Pacific Ocean have exceeded El Niño thresholds for the past month, supported by warmer-than-average waters below the surface. Trade winds have remained consistently weaker than average since the start of the year, cloudiness at the Date Line has increased and the Southern Oscillation Index (SOI) has remained negative for several months. These indicators suggest the tropical Pacific Ocean and atmosphere have started to couple and reinforce each other, indicating El Niño is likely to persist in the coming months.

International climate models surveyed by the Bureau indicate that tropical Pacific Ocean temperatures are likely to remain above El Niño thresholds through the coming southern winter and at least into spring.

De senaste tre situationerna med tydligt El Niño var 1997-1998 (kraftig El Niño), 2002-05 (svag, men långvarig) samt 2009-2010 (medel).

Modeller som NOAA kört kontinuerligt under våren har gradvis skärpt sannolikheterna för varaktig El Niño. Men man flaggar samtidigt för att modellernas tillförlitlighet minskar något under perioden då norra halvklotet genomgår transitionen från vår till sommar. Slutsatsen att vi troligen är på väg in i en El Niño situation stärks av analyser av såväl tryckfält som mätningar av temperaturer av yt- och djupvatten i Stilla Havet. NOAA anger att det är 70 % sannolikhet att El Niño består över sommaren för norra hemisfären och 60 % att den består året ut.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Se alla inlägg från Martin.