2017-08-09 - Av Henrik Sjöholm

DN Debatt. Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman.

DN Debatt 2017-08-09

I debattartikeln lyfter de fram positiva exempel på innovativa finansiella lösningar. De pekar också på behovet av inte bara investera i minskade utsläpp av växthusgaser, utan också av att handskas med konsekvenserna av de klimatförändringar som kommer att ske. De ekonomiska konsekvenserna kan bli av sådan storlek att traditionella lösningar inte längre kan handskas med dem, och då måste kapitalmarknaderna mobiliseras. Cat bonds är ett sådant exempel, som också är attraktiva för investerare.

Internationellt ökar intresset för innovativa finansiella lösningar, som vid G20-mötet i Hamburg och då Storbritannien etablerar ett globalt centrum för katastrofskydd. I Sverige uppmärksammade Per Bolund för fem år sedan, som en av de första svenska riksdagsledamöterna, cat bonds. Men ska vi fortsätta vara i framkant i omställningen till ett hållbart samhälle, så måste vi lägga större vikt vid möjligheten att använda kapitalmarknaden som ett verktyg.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.