2014-10-02 - Av Henrik Sjöholm

Den etiska aspekten av investeringar i Cat Bonds

En viktig och ofta förbisedd aspekt av cat bonds är den nytta som instrumentet skapar genom att öka tillgången till försäkringsskydd mot naturkatastrofer.

När man presenterar cat bonds för svenska åhörare, så är intresset stort för den etiska aspekten. Tillgångsslaget i sig bäddar för bättre försäkringsskydd i utsatta regioner och en bättre fungerande marknad, vilket gynnar kunderna. Men de lösningar som utvecklats under senare år för att utvidga försäkringsskyddet till utvecklingsekonomier är än mer intressanta. Detta har länge varit ett favoritämne att diskutera inom cat bond-kretsar och nu ser det ut som att det till sist sker.

Världsbankens engagemang för cat bonds och liknande instrument understryker den etiska aspekten av tillgångsslaget

Foto Victor Gregas / CC BY-SA 3.0

Inte minst har Världsbanken förordat användning av finansiella instrument för att hantera följderna av klimatförändring. Ramverket MultiCat, som använts av Mexico för att sätta upp ett försäkringsskydd på nationell nivå för extrema väderhändelser, är ett exempel. Ett annat exempel är den nya cat bond som skyddar 16 karibiska länder. Det är kanske än mer intressant, då dessa cat bonds getts ut direkt av Världsbanken.

Nyligen lanserades också African Risk Capacity, som är ett initiativ inom Afrikanska Unionen, ett cat bond-program ”Extreme Climate Facility” för att täcka klimatrelaterade risker i ett antal afrikanska länder. Programmet kommer att dra igång 2016.

Dessa, och andra cat bonds, erbjuder naturligtvis säkerhet och capital för katastrofhjälp om de utlöses. Men det är kanske än viktigare och ofta förbisett att de ger förutsättningar för investeringar och utveckling bara genom att finnas. De länder som är mest utsatta för klimatrisker tillhör också, med en generalisering, de länder som är har lägst försäkringsskydd i världen. Bristen på försäkringskapacitet hämmar privata investeringar och ekonomisk utveckling överlag.

Denna utveckling är också lovande för investerare, då den introducerar nya risker och regioner, vilket erbjuder förbättrade möjligheter till diversifiering. Därmed kan Entropics och andra fondförvaltare erbjuda investerare en mer attraktiv avkastningsprofil. Det kommer, i sin tur, att attrahera än mer kapital till tillgångsslaget och därmed bidra med ytterligare kapital för nya cat bonds.

Detta borde vara intressant för alla som är intresserade i ekonomisk utveckling och stimulera ytterligare debatt om hur den finansiella sektorn kan vara en positiv kraft för global utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.