2016-05-20 - Av Robert Lindblom

Alternativa investeringar måste också vara ansvarsfulla

Idag skriver jag i en debattartikel på Realtid om att många investerare inte har samma ansvarsfulla förhållningssätt till alternativa investeringar som till aktier. Ska en förändring ske hos förvaltarna, så måste investerarna ställa krav.

bear-114542_1280

Att tillämpa ansvarsfulla investeringar på alternativa tillgångsslag, som cat bonds, fastigheter eller infrastruktur är fullt möjligt. Det kan vara så att det kräver lite kreativitet för att komma upp med relevanta mått på ansvarstagande, men Entropics visar genom sitt RI-arbete att det går att göra.

Läs hela artikeln på Realtid.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.