Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Både cat bonds och företagsobligationer är värdepapper med fast avkastning (fixed income), vilket gör det relevant att jämföra riskpremien för cat bonds med företagsobligationer med likartad rating. För närvarande ger cat bonds en högre riskpremie jämfört med likartat ratade företagsobligationer. Läs vidare.

Oskar Schyberg
Oskar Schyberg
Underwriter

Ofta hänvisar investerare i cat bonds till ”multipeln”. Begreppet ”multipel” används sällan i andra sektorer, men är ett viktigt mått då man utvärderar en investeringsmöjlighet i cat bonds. Det återspeglar också det faktum att cat bonds hänger nära samman med försäkringsbranschen, där en liknande terminologi är vanligare. Så varför bör du bry dig om det? Läs vidare.

Oskar Schyberg
Oskar Schyberg
Underwriter

Cat Bond Lite är en spännande utveckling inom cat bondområdet. De gör det möjligt för mindre aktörer att överföra försäkringsrisker till kapitalmarknaden och fler kan därmed utnyttja tekniken. För investerare innebär det förhoppningar om fler investerings- och diversifieringsmöjligheter. Läs vidare.

Oskar Schyberg
Oskar Schyberg
Underwriter