• Entropics Asset Management AB ( Entropics )  äger alla rättigheter till www.entropics.se och en.entropics.se (sajten) och all information som publiceras där, om inte annat anges. Material får inte återges eller användas utan tillåtelse.
  • Materialet på sajten är inte avsett att vara rekommendationer kring investeringar eller skatter och är inte en rekommendation att köpa eller sälja tillgångar. Informtionen på sajten kan inte ersätta den rådgivning du får från en kvalificerad rådgivare utifrån din personliga situation. Investerare som fattar beslut baserat på information på sajten är fullt ansvariga för sina beslut.
  • All information på sajten är riktad uteslutande till investerare i länder där Entropics fonder marknadsförs. Vilka länder detta är framgår av prospekten.
  • Historisk avkastning garanterar inte framtida resultat. Framtida avkastning beror på extrema väderhändelser och jordbävningar, marknadsutvecklingen för Cat Bonds och ILS (insurance-linked securities), fondförvaltning och fondförvaltarens skicklighet. Avkastningen kan bli negativ om marknaden utvecklas dåligt eller om fler extremhändelse som påverkar berörda fonder inträffar.
  • Entropics eftersträvar att all information på sajten ska vara korrekt, men kan inte garantera att det inte finns fel eller ofullständig information. Sådana fel och misstag kan vi inte hållas ansvariga för.
  • Sajten kan innehålla länkar till tredjepartsinformation. Entropics publicerar länkar som information och stöd för användaren, men kan inte ansvara för det innehåll som tillhandahålls av tredje part. Förekomsten av en länk ska inte ses som att Entropics står bakom informationen eller den part som tillhandahåller den.
  • Sajten använder cookies för en bättre användarupplevelse. Den använder också cookies från tredje part för att mäta besök och utvärdera hur sajten används. Cookies kan stängas av i din webbläsares inställning. Genom att använda sajten och att tillåta dem i din webbläsare, så accepterar du att sajten sätter cookies.
  • Entropis förbehåller sig rätten att uppdatera information på sajten, inklusive dessa villkor, utan att informera om det i förhand. All information ska betraktas som aktuell endast då den finns publicerad på sajten
Print Friendly, PDF & Email