Entropics har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar UN PRI och beviljats medlemskap i PRI Association. Vi ställer oss därmed bakom de sex principerna för ansvarsfulla investeringar:

1. Vi kommer att inkorporera ESG-frågor (miljö, social och företagsstyrning) i vår investeringsanalys och beslutsprocess.

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och inkorporera ESG-frågor i våra ägarpolicies och agerande.

3. Vi kommer att söka upplysningar om ESG-frågor i de verksamheter vi investerar i.

4. Vi kommer att bidra till acceptans och genomförande av principerna i investeringsbranschen.

5. Vi arbetar tillsammans med andra för att förbättra effektiviteten i vårt genomförande av principerna.

6. Vi kommer årligen att rapportera våra aktiviteter och framsteg i att implementera principerna.

Rapportering

Som undertecknare rapporterar Entropics årligen framsteg till UN PRI i transparensrapporter. Sedan 2018 rapporterar Entropics obligatoriskt, men har frivilligt rapporterat från medlemskapets början. Följande är länkar till Entropics rapporter hos UN PRI.

UN PRI logo

Print Friendly, PDF & Email