I Entropics månadsrapporter anges nyckeltal för ansvarsfulla investeringar. Entropics granskar varje erbjuden obligation som kan bli aktuell för ett investeringsbeslut utifrån de principer som anges i policyn för ansvarsfulla investeringar. Granskningen består del av en ESG-analys och dels av en bedömning av ändamålet. Vid ett investeringsbeslut är ändamålet det tyngst vägande.

ESG-tal för nyckelaktörer

  • Sponsorn (det företag som tar initiativ till utgivning av obligationen och som söker försäkringsskydd)
  • Specialföretagets hemvist (den jurisdiktion där specialföretaget verkar)
  • Valutan som obligationen noteras i
  • Det land som ställer ut de obligationer som säkerheten investeras i

Underlag för nyckeltal för företag kommer från Bloomberg. För länder används nyckeltal från Världsbankens Worldwide Governance Indicators, Social Progress Index och Environmental Performance Index. Baserat på tillgängliga nyckeltal kompletterat med granskning av enskilda aktörer (särskilt i de fall då nyckeltal saknas) görs en bedömning av ESG-risken för respektive aktör.

I månadsrapporten redovisas resultatet av denna granskning under rubriken ”Problematiska entiteter”, där andelen av det investerade beloppet i cat bonds med exponering mot aktörer som bedömts som problematiska redovisas.

Försäkringsändamål

Entropics bedömer det övergripande syftet med varje obligation (t.ex. allmän egendomsförsäkring eller ömsesidig försäkring). Fördelning på övergripande ändamål redovisas i månadsrapporten. Uppgiften påverkar inte investeringsbeslut, utan ger en övergripande bild av exponeringen.

I samband med att ändamål bedöms, så uppskattas också om ändamålen är problematiska eller otillåtna. Otillåtna investeringar innebär att fonden helt avstår från dem. I enlighet med Entropics policy för ansvarsfulla investeringar, så kan högst 10 % av exponeringen utgöras av problematiska ändamål. Vilka dessa problematiska ändamål är redovisas i policyn.

Print Friendly, PDF & Email