• Cat bonds bidrar till samhällsnytta genom att tillgängliggöra kapital för försäkring mot naturkatastrofer.
  • En viktig trend är användningen av cat bonds i utvecklingsekonomier, ofta på initiativ av Världsbanken.
  • Entropics investerar i enlighet med sin policy för ansvarsfulla investeringar, vilket främst innebär att vi endast investerar i cat bonds som bidrar med samhällsnytta.
  • Entropics har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI och är medlem i Swedish Sustainable Investment Forum, SWESIF.

Cat bonds och ansvarsfulla investeringar

Cat bonds överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Då denna är många gånger större än försäkringsmarknaden, har den också mycket större kapacitet att absorbera chocker, som kostnaden för katastrofhjälp och återuppbyggnad efter en stor naturkatastrof. Det innebär att tillgången till försäkringsskydd blir bättre i utsatta regioner. Även om cat bonds till idag främst täcker risker i utvecklade ekonomier, så har flera initiativ tagits på senare år, däribland Världsbankens MultiCat-program, som täcker risker i Mexiko och CCRIF, som erbjuder försäkringsskydd i karibiska länder. Inom ytterligare något år kommer cat bonds som täcker klimatrisker i Afrika att ges ut inom ramen för Afrikanska Unionens initiativ XCF.

Ett förstärkt försäkringsskydd är intressant ur ett utvecklingsperspektiv, då avsaknaden av skydd kan göra redan riskfyllda investeringar än mer riskfyllda. Ett förbättrat försäkringsskydd innebär att investeringsklimatet förbättras, vilket gynnar ekonomisk utveckling. Cat bonds är därmed ett tillgångsslag som bidrar med viktiga förutsättningar för ekonomisk utveckling, samtidigt som de underlättar hantering av katastrofrisker.

 

 

UN PRI logo

 

SWESIF logo

Print Friendly, PDF & Email