Vilken avkastning kan jag få?

Är cat bonds och aktier verkligen oberoende?

Hur påverkas min portfölj?

När ska jag gå in?

Vad händer om räntorna går upp?

Cat bonds ur investerares perspektiv

Läs mer om cat bonds
för investerare

 
5

skäl

Specialisering på försäkringsrisker

Ansvarsfulla investeringar

Nordisk hemmaplan

Oberoende

Transparens

[image]
 

DN Debatt. Kapitalmarknaderna måste mobiliseras i klimatarbetet

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman.
Läs mer...

Hur fungerar cat bonds?

Entropics Asset Management – Investeringar i cat bonds

Cat bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Det skapar förutsättningar att erbjuda försäkringsskydd för dem som riskerar katastrofskador. För investerare innebär det ett tillgångsslag med låg korrelation och god historisk riskjusterad avkastning.

Fond Kurs Sedan start En vecka Ett år Rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund (Klass A) 103.54 +3.54 % +0.09 % +2.36 % Senaste rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund Klass I (institutionella investerare) 100.81 +0.81 % +0.10 % Senaste rapport

Läs mer om våra fonder

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman. Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Syftet spelar roll

2017-05-02

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer. Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En oväntad fördel

2017-03-24

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel? Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar
En referensportfölj skulle 2007-2016 haft bättre avkastning och lägre volatilitet om den kompletterats med cat bonds.

En traditionell värdepappersportfölj som kompletteras med cat bonds förväntas leverera en jämnare avkastning över tid. De senaste tio åren skulle en traditionell portfölj bestående av svenska, utländska aktier och obligationer ha gett en högre avkastning och lägre volatilitet om den också bestått av cat bonds. Läs vidare

Agne Burauskaite-Harju
Agne Burauskaite-Harju
Underwriter

En av de största fördelarna med cat bonds är att de är fundamentalt okorrelerade med andra tillgångsslag. En finanskris utlöser inga jordbävningar. Vid en analys visar det sig också att stora naturhändelser inte heller påverkar bredare marknader, även om de självfallet har en stor lokal påverkan. Läs vidare

Meryem Savas
Meryem Savas
Underwriter
Läs vår blogg