Vilken avkastning kan jag få?

Är cat bonds och aktier verkligen oberoende?

Hur påverkas min portfölj?

När ska jag gå in?

Vad händer om räntorna går upp?

Cat bonds ur investerares perspektiv

Läs mer om cat bonds
för investerare

 
5

skäl

Specialisering på försäkringsrisker

Ansvarsfulla investeringar

Nordisk hemmaplan

Oberoende

Transparens

 

Därför var orkanen Irma så stor

Vattnet hade just slutat forsa från orkanen Harvey när världen fick upp ögonen för orkanen Irma. Hur kan det komma sig att USA efter tolv års frid från kraftiga orkaner drabbas av två rekordstora orkaner inom loppet av en vecka?
Läs mer...

Hur fungerar cat bonds?

Entropics Asset Management – Investeringar i cat bonds

Cat bonds är värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden. Det skapar förutsättningar att erbjuda försäkringsskydd för dem som riskerar katastrofskador. För investerare innebär det ett tillgångsslag med låg korrelation och god historisk riskjusterad avkastning.

Fond Kurs Sedan start En vecka Ett år Rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund (Klass A) 98.07 -1.93 % -0.15 % -4.66 % Senaste rapport
SEF Entropics Cat Bond Fund Klass I (institutionella investerare) 95.72 -4.28 % -0.15 % -4.34 % Senaste rapport

Läs mer om våra fonder

Riskinformation:
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ladda ned faktablad och informationsbroschyr under respektive fond.

Orkanen Irma vid tiden för landfall 10 september

Vattnet hade just slutat forsa från orkanen Harvey när världen fick upp ögonen för orkanen Irma. Hur kan det komma sig att USA efter tolv års frid från kraftiga orkaner drabbas av två rekordstora orkaner inom loppet av en vecka? Läs vidare

Martin Hedberg
Martin Hedberg
Chefsmeteorolog

Samtidigt som investerare attraheras av den okorrelerade avkastningen hos cat bonds, så är utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa och svåra katastrofer. Därmed kommer vi, förr eller senare, att se en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat bondmarknaden. En stor händelse, som en orkan kategori 4 eller 5 som går in över södra Florida tenderar dock att öka framtida avkastning för investerare, då branschen behöver attrahera nytt riskkapital. Läs vidare

Robert Lindblom
Robert Lindblom
Vd

För att hantera hotet från klimatförändringar så krävs inte bara att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi måste också kunna hantera tänkbara svåra konsekvenser av klimatförändringar. Därför bör vi i större utsträckning än i dag mobilisera de resurser som kapitalmarknaderna utgör, skriver Entropics chefsmeteorolog Martin Hedberg och förra finansmarknadsministern Peter Norman. Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Syftet spelar roll

2017-05-02

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer. Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

En oväntad fördel

2017-03-24

Hur kan man bidra till förbättrat försäkringsskydd i utvecklingsekonomier? Parametriska cat bonds och indexbaserad försäkring erbjuder möjligheter. Kritiker menar ibland att det leder till att skador och utbetalningar inte alltid korrelerar. Men är det verkligen en nackdel? Läs vidare

Henrik Sjöholm
Henrik Sjöholm
Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar
Läs vår blogg